o nás   |   služby   |   referencie   |   kontakt
> > >

Referencie

RD Bratislava Rača, RD Sládkovičovo, Futbalový štadión SLAVOJ Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo, Materská škola Sládkovičovo, Rodinné domy v novej rodinnej zástavbe Kostolná - Záriečie pri Trenčíne


Rodinný dom - systém využitia daždovej vody v Rači


Penzión Modra - interiérová prečerpávačka HK01/2 DRAINEX 100M s dvomi čerpadlami s hermetickým uzáverom


Prečerpávač rodinný dom Miloslavov - Alžbetin Dvor : nádrž v2,5m s jedným čerpadlom


Podieľali sme sa na rekonštrukcii kanalizácie a následné pripojenie s prečerpávačkami Hydro-king na Hodskej ulici v Galante.


V Bratislave pod Slavínom sme nainštalovali interiérový prečerpávač HK-DRAINEX 100M.
Umiestnením HK-prečerpávača sa podarilo majiteľovi vyriešiť vyspádovanie, odvodnenie garáží, sanitu suterénu a obytných priestorov.


V mesiaci júl sme nainštalovali Automatickú tlakovú stanicu v Nitre ulica Vašinová. V súčastnosťi sa na tejto stavbe venujeme k pripojeniu našich domových prečerpávačiek HK04 Draincor 200-trojfázové čerpadlá s drtičom do tlakovej kanalizácie.
Umiestnením HK-prečerpávača sa podarilo majiteľovi vyriešiť vyspádovanie, odvodnenie garáží, sanitu suterénu a obytných priestorov.


Nitra - Ivanka
V mesiaci júl sme ukončili prečerpávaciu stanicu s dvomi čerpadlami so striedavým spínaním čerpadiel. Prečerpávačka je chránená s dvomi plavákovými spínačmi , reguláciou so svetelno-zvukovou signalizáciou. Prečerpávačku HK03/2 bude využívať sídlisko s viac ako 40 domami a 60 bytmi.


Začiatkom júna sme spustili do prevádzky zariadenie na využitie dažďovej vody v rodinnom dome Poprad-Kišovce.


V mesiaci máj sme ukončili prečerpávaciu šachtu odpadovej vody na rodinnom dome Nitra-Čermáň.