úvod   |   o nás   |   služby   |   referencie   |   kontakt
> > >

Aktívne drenáže

Aktívne drenáže sa využívajú  hlavne v kopcovitých a podhorských oblastiach.
Kde dochádza v prípade dlhších alebo prívalových dažďov  zaplaveniu územia.
Pomocou drenáží zabránime zatopeniu pivníc, dvorov alebo nižšie položených garáži.
Aktívne drenáže pozostávajú z klasických drenážnych rúr ktoré odvodňujú plochy a privádzajú vodu k cisterne .
Cisterna je perforovaná potiahnutá geotextíliou okolo cisterny je cca 50cm štrku.
V cisterne je umiestnené výkonné čerpadlo ktoré prečerpáva prebytočnú dažďovú vodu do kanalizácie.
Čerpadlo sa spúšťa automaticky cez ochranné riadenie.
V prípade záujmu zabezpečíme montáž.

Výkon čerpadla: 1,1kW
Napätie:  230V

schema-drenaz