úvod   |   o nás   |   služby   |   referencie   |   kontakt
> > >

Korózia a oxidácia

Jednou z najčastejších príčin vzniku netesnosti vykurovacích systémov a ich zanášania je galvanický článok, ktorý vzniká v miestach, kde sú spojené kovové materiály s rôznymi elektrickými potenciálmi kde voda pôsobí ako elektrolyt.

Vo vykurovacom systéme je bežne 4-5 materiálov ( radiátory AL, mosadzné armatúry, rozvody z medi, AL zliatiny). Z toho dôvodu sa do bojlerov na teplú vodu dáva horčíková elektróda, ktorá bojler chráni. Horčík má totiž z použitých materiálov najnižší elektrický potenciál a tým pádom bude prvý rozpustený.

Zo skúseností vieme, že po uplynutí 6-10 rokov dôjde k úniku vody. Čierny maz ktorý vyteká zo systému pri vypúšťaní a ktorý sa usadzuje v kľudových zónach kúrenia je častou príčinou problému s obehovým čerpadlom. Tomuto problému zabránime pokiaľ pred aplikáciou akéhokoľvek prípravku najprv prepláchneme systém.

Použitím inhibítorov korózie, kde je zložka molybdénan, sa vo vnútri systému vytvorí ochranný povlak, ktorý vzniku galvanického článku a povrch ochráni pre koróziou. Aplikovanie sa prevádza cez vypúšťací ventil radiátora po prepláchnutí čistou vodou. Prostriedok sa riedi v pomere 1:100 na začiatku každej vykurovacej sezóny je doporučené prevádzať kontrolu koncentrácii účinnej zložky molybdénanu koncentrácia by mala byť vyššia než 250ml/l.

Kontroly prevádzané na základe žiadosti a dodávame cca 50ml vzorky vykurovacej vody. Prostriedok zostáva v systéme na trvalo. Inhibítor korózie chráni všetky materiály vrátane hliníku a jeho zliatin. Bráni vzniku galvanického článku u uzavretých systémoch kúrenia. Vytvorí mikrofilm z molibdénanu. Hodnota pH po aplikácii je 9,5-10.

NEMRZNÚCA KVAPALINA

Nemrznúca kvapalina chráni vykurovacie systémy pred poškodením mrazom a koróziou. Prostriedok je vhodný i pre použitie na podlahové kúrenie. Chráni systémy pred zamrznutím.

Tabuľka: Štandardný elektródový potenciál pri 25°C u niektorých kovov vztiahnutých k vodíku.

Kov Potenciál kovu [V]
draslík –2,92
horčík -2,37
hliník -1,66
zinok -0,76
železo -0,44
kadmium -0,4
olovo -0,126
vodík 0
meď +0,34
stříbro +0,8
rtuť +0,9
zlato +1,42