úvod   |   o nás   |   služby   |   referencie   |   kontakt
> > >

Služby

Pri aplikácii prečerpávačiek odpadových vôd, ich využívaní pri zúžitkovaní dažďových vôd, zaradení do systému fungujú a sú k dispozícii nasledovné služby:

  • Ponúkame komplexné riešenia pre systémy prečerpávania odpadových vôd a za- riadení na zúžitkovanie dažďových vôd na základe premerania na tvári miesta
  • V prípade potreby vyhotovujeme prečerpávačky odpadových vôd aj v individu-álnych rozmeroch, optimalizované na danú úlohu
  • Pre projektantov technických zariadení budov a inžinierskych sietí v rámci od-borného vzdelávania poskytujeme odborné  informácie, vysvetlenia, konzultácie
  • Okrem vyššie uvedených poskytujeme pre dodávateľov prác a podnikateľov us-mernenia na tvári miesta, a pri uvedení do prevádzky
  • V odborných dielňach, a na mieste, počas celého cyklu životnosti vybudovaných systémov  poskytujeme plnohodnotnú servisnú činnosť
  • Poskytujeme odborné poradenstvo a vyhotovujeme odborné posudky