úvod   |   o nás   |   služby   |   referencie   |   kontakt
> > >

Využitie dažďovej vody

V dôsledku rastu cien vodného a stočného sa čím ďalej, tým väčšia pozornosť upriamuje smerom k riešeniam prinášajúcim znižovanie nákladov. Zúžitkovanie dažďových vôd – jedno z riešení využivania vodotechnických daností – je jedna z najúčinnejších foriem znižovania našej spotreby drahej vody z verejných vodovodov.

Jedným odborne dimenzovaným a vybudovaným systémom na zúžitkovanie dažďových vôd môžeme ušetriť až 56 % našich výdavkov na vodné a stočné.

Dažďová voda je veľmi vhodná v tých bodoch spotreby, kde nie je nevyhnutnou podmienkou kvalita vody na úrovni pitnej. Takýmito spotrebnými bodmi môžu byť

  • splachovanie WC
  • pranie ( je vyslovene výhodné prať dažďovou vodou, lebo táto je mäkká, a tým sa dá vylúčiť inkrustácia, a okrem toho sa používa menšie množstvo pracieho prostriedku, než k vode z verejného vodovodu)
  • upratovanie
  • zavlažovanie záhrad
  • umývanie áut ( v dôsledku použitia mäkkej vody nezostanú zaschnuté kvapky vody obsahujúce vodný kameň)

Počas našich miestnych ohliadok sa často stretávame so zle dimenzovanými, nefiltrovanými vodotechnickými sústavami, ktoré sú síce určené na zúžitkovanie dažďových vôd, ale preto, že produkujú špinavú, kalnú a zapáchajúcu vodu, tak táto nie je vhodná na pranie, ani na iné účely. Tieto nepremyslené, v mnohých prípadoch neodborné domácke riešenia sú často už neopraviteľné. Tieto sústavy vo väčšine prípadov sú iba na príťaž, generujú ďalšie problémy, a čo je pre používateľa najdôležitejšie: nedajú sa nazvať návratnými investíciami.

K tomu, aby naša sústava využívania dažďových vôd produkovala použiteľnú kvalitu vody – pri praní bieleho prádla je absolútne čistá dažďová voda dôležitou požiadavkou – a takto za-bezpečovala skorú návratnosť vynaložených prostriedkov.

dazdova-voda

Tajomstvom krištáľovo čistej dažďovej vody je:

Dažďovú vodu zhromažďujme iba z plochy strechy. Dažďová voda získaná z chodníkov, príjazdných ciest môže obsahovať viaceré druhy znečistenia (olej, chemické látky), ktoré sa nedajú, alebo sa dajú iba komplexnými a veľmi drahými zariadeniami neutralizovať.

My používame špeciálny filter na zúžitkovanie dažďovej vody pred jej odvedením do zásobníka. Organické látky a hrubšie nečistoty je potrebné z dažďovej vody odfiltrovať. Oplatí sa vybrať také filtre, ktoré nevyžadujú ďalšiu údržbu a sú samočistiace. Filter WFF100 má medzi ponukou na trhu ojedinelú účinnosť a samočistiacu funkciu, preto vyhráva. S 3 %-ami filtrovanej vody je schopný prepláchnuť znečistenia zachytené, zaschnuté nečistoty, listy stromov a pod. a tieto nasmerovať do verejnej kanalizácie, alebo žumpy.

Dimenzovanie nádrže je jeden z najdôležitejších úkonov. Nie je dobré, ak je veľmi malá, ale nie je dobré ani to, ak je predimenzovaná. Ak je primalá, spôsobuje veľké straty vody, ktorá odteká cez prepad. Ak si vyberieme priveľkú v pomere s našou spotrebou vody, nenastane op-timálna výmena vody, resp. nebude ročne dvatrikrát prípad pretekania obsahu cez predpad tak, ako by to bolo žiadúce.  Príležitostné pretekanie vlastne zoberie so sebou mikroznečistenia z povrchu obsahu, poruší krustu, ktorá vzniká na povrchu a tým vlastne napomáha k udržaniu čerstvosti uloženej vody. Zlepšovanie kvality našej vody nasmeruje do nevýhodného smeru prípad, ak sa obsah našej nádrže na dažďovú vodu nevymieňa s potrebnou periodicitou.

Naprojektovanie výstavby jednotlivých komponentov našej sústavy je tiež veľmi dôležitým hľadiskom. Nie je jedno, kde je naša nádrž umiestnená. Uložená dažďová voda musí byť v zatienenom, chladnom mieste.

Prívod dažďovej vody do nádrže musíme vyriešiť tak, aby do nej voda prudko nevtekala, a tým vlastne nezkaľovala úsady, ktoré sa v nádrži nachádzajú.

Vyššie uvedené myšlienky sú iba najdôležitejšími hľadiskami, ale okrem nich sa musí zohľadniť množstvo menších detailov k tomu, aby sme si vytvorili dobre fungujúci a dimenzovaný systém vynikajúcej kvality. Najmenšie detaily sústavy na zúžitkovanie dažďových vôd HYDRO-KING dotiahnuté do maximálne možnej kvality, ich vynikajúca účinnosť a optimalizácia riešení na danú úlohu tvoria kostru jej kvality a prevádzkovej spoľahlivosti. Sústavy na zúžitkovanie dažďových vôd HYDRO-KING vďaka svojmu inovatívnemu vývoju, a viac, ako 10 ročným medzinárodným skúsenostiam v oblasti strednej a východnej Európy, sú momentálne vedúcimi výrobkami vo svojom odbore. Našou výhodou je, že rozmýšľame v komplexných riešeniach zameraných na najmenší detail, a to všetko je optimalizované na danú úlohu.

Systém zúžitkovania dažďových vod je dlhodobou investíciou, preto je veľmi dôležité, aby sústava v maximálnej miere vyhovovala danej úlohe, voda v zabudovanej nádrži bola krištáľovo čistá, a svojou vysokou účinnosťou čím skôr zabezpečovala návratnosť vynaložených prostriedkov. A toto nech je hlavným hľadiskom pri našom výbere.

rainw_brochure_icon_sk
Pre stiahnutie katalógu kliknite na obrázok 

  Cenník